Γιάννης Καλογήρου

Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών (Ελλάδα) Francis Pisani, Δημοσιογράφος, Le Monde-Smart Cities (Γαλλία)