Εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

Συνέδριο

 
Ζωντανα τωρα

13 Οκτωβρίου 2018

Αμφιθέατρο
10:15 - 11:00 Χαιρετισμοί και παρουσίαση της ημερίδας
11:00 - 14:00 Α΄ μέρος: Τα προγράμματα εξατομικευμένης μάθησης και θεραπευτικής παρέμβασης για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
14:00 - 15:00 Διάλειμμα
15:00 - 17:00 Β΄ μέρος: Βιωματικό εργαστήριο