Γεώργιος Λούκας

Ειδικός Παιδαγωγός, Συνιδρυτής του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Plan-C