Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηφθίνουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
27/07/2021
19:00 - 20:15
Ο φιλελληνισμός στη Γαλλία και η επιρροή στη μουσική και τις τέχνες κατά τη διάρκεια του αγώνα του 1821
29/07/2021
19:00 - 20:00
Τι ήταν και τι δεν ήταν η Επανάσταση του 1821;
07/09/2021
19:00 - 20:20
Ο Αμερικανικός Φιλελληνισμός και ο φιλέλληνας Dr. Samuel Gridley Howe
09/09/2021
19:00 - 19:40
Οι πολιορκίες της Ακρόπολης κατά την Επανάσταση του ‘21
27/06/2023
19:00 - 21:00
Η Επανάσταση του 1821. Ένα δύσκολο εγχείρημα μίας περίπλοκης κοινωνίας - 1η ομιλία
29/06/2023
19:00 - 21:00
Η Επανάσταση του 1821. Ένα δύσκολο εγχείρημα μίας περίπλοκης κοινωνίας - 2η ομιλία
04/07/2023
19:00 - 21:00
Η Επανάσταση του 1821. Ένα δύσκολο εγχείρημα μίας περίπλοκης κοινωνίας - 3η ομιλία
06/07/2023
19:00 - 21:00
Η Επανάσταση του 1821. Ένα δύσκολο εγχείρημα μίας περίπλοκης κοινωνίας - 4η ομιλία
11/07/2023
19:00 - 21:00
Μεγάλες τομές της Επανάστασης του 1821
13/07/2023
19:00 - 21:00
Επιστήμη και λογιοσύνη κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας

Σελίδες