Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηαύξουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
09/02/2018
16:00 - 20:00
Αποτελέσματα των εργασιών του 9ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ FORUM HUMANITAS
01/12/2017
13:00 - 17:00
Κυκλική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα
18/11/2017 - 09:00
19/11/2017 - 19:00
9th INTERNATIONAL FORUM HUMANITAS
02/07/2017
19:00 - 21:50
130 Χρόνια Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Μητέρα–Τροφός της Ελληνικής Τεχνολογίας
05/11/2016
15:00 - 18:00
1ο εργαστήριο ΠΑΝΟΠΤΗ: Web Application Security – Active Response
10/10/2016
10:00 - 16:00
Συνάντηση Διαβούλευσης Τεχνικών Κατευθύνσεων για τη στοχευμένη αναβάθμιση δικτυακών υποδομών στα ΑΕΙ και ΕΚ της χώρας.
14/06/2016
18:00 - 20:30
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 2016
23/03/2016
12:30 - 15:45
Ebook Central & OASIS- Δυνατότητες και προοπτικές για τους Έλληνες Εκδότες Ακαδημαϊκού Περιεχομένου
19/01/2016
19:00 - 21:00
Reform Education Now. Έχοντας πρόσφατη την εμπειρία του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης, μια ομάδα νέων προτείνει αλλαγές και προβάλλει την ανάγκη δόμησης ενός νέου εκπαιδευτικού μοντέλου.
30/11/2015
01:00 - 17:00
Πλοήγηση στις Τεχνολογίες και Υπηρεσίες της ΕΔΕΤ Α.Ε. - Ενημερωθείτε και εκπαιδευτείτε!

Σελίδες