5 -7 Νοεμβρίου 2023. Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ VII: Ασυμμετρίες και εθνική ατζέντα

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

5 Νοεμβρίου 2023

Εικονική Αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
16:00 - 21:00 Κύκλος Ι: Το ελληνικό πολιτικό ζήτημα

6 Νοεμβρίου 2023

Εικονική Αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
10:00 - 18:00 Κύκλος IΙ: Μεγάλες εκσυγχρονιστικές προκλήσεις

7 Νοεμβρίου 2023

Εικονική Αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
10:00 - 17:00 Κύκλος IΙΙ: Οικονομία: Τα προφανή και πέρα από αυτά
17:00 - 21:00 Κύκλος IV: Η ελληνική Εξωτερική Πολιτική απέναντι στις Διεθνείς και Περιφερειακές αβεβαιότητες