Κωνσταντίνος Φωτόπουλος

Πρόεδρος του Δ.Σ. Πρωτοβουλίας ΚΑΠΠΑ