Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Κωνσταντίνου Τζάρου