Υπόγειες κατασκευές υπό σεισμική ταλάντωση: Από τη διερεύνηση της συμπεριφοράς και τον σχεδιασμό στην εκτίμηση της τρωτότητας και της ανθεκτικότητας