Υπόγειες κατασκευές υπό σεισμική ταλάντωση: Από τη διερεύνηση της συμπεριφοράς και τον σχεδιασμό στην εκτίμηση της τρωτότητας και της ανθεκτικότητας

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

6 Απριλίου 2022

eΑίθουσα ΠΣ-1
11:00 - 13:00 Υπόγειες κατασκευές υπό σεισμική ταλάντωση: Από τη διερεύνηση της συμπεριφοράς και τον σχεδιασμό στην εκτίμηση της τρωτότητας και της ανθεκτικότητας