Καινοτομικά προϊόντα τροποποιημένου ξύλου - Εφαρμογές σε εξωτερικές κατασκευές