Καινοτομικά προϊόντα τροποποιημένου ξύλου - Εφαρμογές σε εξωτερικές κατασκευές

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

30 Μαρτίου 2022

eΑίθουσα ΠΣ-1
11:00 - 13:00 Καινοτομικά προϊόντα τροποποιημένου ξύλου - Εφαρμογές σε εξωτερικές κατασκευές