Γεώργιος Ι. Μαντάνης

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας