Εμμανουήλ Ρούκουνας: «Η Διπλωματία στην Υπηρεσία της Πατρίδος»