Δημόσια Συνεδρία Εγκατάστασης Νέων Αρχών Ακαδημίας Αθηνών έτους 2024