ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ LORD BYRON ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022