Τελετή υποδοχής του κ. Αναστάσιου Γερμενή, Αντεπιστέλλοντος μέλους