Παραμερίζοντας το πέπλο του χρόνου: Ρωμαϊκό θέατρο Νικόπολης