Περικλής Κούκος: Ημερολόγιο για περαστικούς στο τέλος του αιώνα