Εκπαιδευτικά κοινά και ενεργή κοινωνική συμπεριληπτικότητα [26/5 - 28/5]

Για αναλυτικότερα στοιχεία μιας συνεδρίας, όπως η περίληψη και οι συντελεστές της, επιλέξτε την συνεδρία της επιθυμίας σας στον πίνακα συνεδριών στα δεξιά της ιστοσελίδας