Προστασία δεδομένων στο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας