Ενημερωτική ημερίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων: «Επίκαιρα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων - πρόσφατες εξελίξεις»