Ανοικτή δημόσια ακρόαση για την εκλογή Πρυτάνεων του ΕΜΠ