2ο Διαδικτυακό σεμινάριο εκπαίδευσης υπαλλήλων ΚΕΠ | 2η Φάση