Τελετή έναρξης του Διεθνούς Συνεδρίου ISCAR 2019 “Crisis in Contexts”