Το θέατρο στη Σμύρνη: από τις απαρχές του μέχρι το 1922