Μαθητική Ημερίδα: Εμπνέοντας τις νέες γυναίκες στην Επιστήμη