«Αγιος Νεκτάριος Κεφαλάς, Μητροπολίτης Πενταπόλεως» Δίτομη ιστορική μελέτη

Για αναλυτικότερα στοιχεία μιας συνεδρίας, όπως η περίληψη και οι συντελεστές της, επιλέξτε την συνεδρία της επιθυμίας σας στον πίνακα συνεδριών στα δεξιά της ιστοσελίδας