Ελληνική διπλωματία, κινηματογραφικό ρεπορτάζ και Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-13): Η περίπτωση του With the Greeks in the Firing Line (1913)

Για αναλυτικότερα στοιχεία μιας συνεδρίας, όπως η περίληψη και οι συντελεστές της, επιλέξτε την συνεδρία της επιθυμίας σας στον πίνακα συνεδριών στα δεξιά της ιστοσελίδας