Εκδήλωση στη μνήμη του Slobodan Ćurčić, Καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης Πανεπιστημίου Princeton

Για αναλυτικότερα στοιχεία μιας συνεδρίας, όπως η περίληψη και οι συντελεστές της, επιλέξτε την συνεδρία της επιθυμίας σας στον πίνακα συνεδριών στα δεξιά της ιστοσελίδας