Παναγιώτης Γεννάδιος (1848-1917). Πρωτοπόρος της ελληνικής γεωπονίας

Για αναλυτικότερα στοιχεία μιας συνεδρίας, όπως η περίληψη και οι συντελεστές της, επιλέξτε την συνεδρία της επιθυμίας σας στον πίνακα συνεδριών στα δεξιά της ιστοσελίδας