Ο Διονύσιος Σολωμός, από την αρχή: Νέα ποίηση για μια επαναστατική εποχή

Για αναλυτικότερα στοιχεία μιας συνεδρίας, όπως η περίληψη και οι συντελεστές της, επιλέξτε την συνεδρία της επιθυμίας σας στον πίνακα συνεδριών στα δεξιά της ιστοσελίδας