Πώς κατάφερε η Βυζαντινή αυτοκρατορία να επικρατήσει για έντεκα αιώνες;