Η Ευρώπη, η γειτονιά της και η γεωπολιτική του φόβου