Εισήγηση , Δόμνας Μιχαηλίδου, υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας στους σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ