Συνάντηση Πρωθυπουργού με Γενικούς Διευθυντές Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης για το Επιτελικό Κράτος