Ημερίδα Προστασίας Δεδομένων «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»