Διαχείριση Περιστατικών, Ψηφιακά Πειστήρια και Cyber Threat Intelligence