«ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ «ÉCOLE NATIONALE D’ ADMINISTRATION”, ΤΗΝ “INSEAD BUSINESS SCHOOL", ΤΟ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HARVARD»: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»