Στρογγυλή τράπεζα: Η ελληνική δημοκρατία ως κληρονομιά