Οι γαλλικές λέξεις: Συνάντηση με τον συγγραφέα Tahar Ben Jelloun