Έξοδος από το Χάος. Η κρίση στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή