Βραδιά Η Νεολαία που καινοτομεί: «Η υγεία στην ψηφιακή εποχή»