Γαλλία-Ελλάδα: Ανταλλαγή εμπειριών στο χωροταξικό σχεδιασμό