Πλατό media: Ψηφιακός κόσμος χωρίς γυναίκες: αδιανόητο και μη αποδεκτό