Μπορεί το πράσινο να σώσει την πόλη; Πλατό Media | Πράσινο στην πόλη