Τεχνητή νοημοσύνη & απασχόληση, η επανάσταση άρχισε