Στρογγυλό τραπέζι «Οι προκλήσεις της ψηφιοποίησης στην εκπαίδευση»