Συνάντηση Εργασίας με θέμα "Τα Πανεπιστήμια ως Ηγέτες της Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης"