Επιστημονική Ημερίδα για την Ημέρα της Γυναίκας «Γυναίκα & Καρκίνος»